Hälsokontroller som förmån i Stockholm

Har din chef talat med dig om att du ska gå på någon av alla hälsokontroller i Stockholm? Då ska du vara tacksam för att du har den chefen du har. Och genast boka en tid för ett besök för dig.

När det kommer till hälsokontroller i Stockholm så är det närmast att se som en förmån för dig som personal. Det är kontroller där du kommer få veta hur du mår och vilken kondition du har. Något som du kanske inte har koll på till vardags. Men det är också en bra kontroll även ifall du är vältränad och i full balans. Du får helt enkelt ett kvitto på hur du mår och det får även din chef. På det sättet kan du få all hjälp och allt stöd ifall du har några bekymmer som behöver tas hand om.

Kontrollera din hälsa då och då

Med hälsokontroller kommer du få ett kvitto på hur du mår. Det är kontroller där du får berätta hur du mår psykiskt, hur du har det på jobbet och hur det är hemma. Och ifall du tycker att det är onödigt att gå på en hälsokontroll så har du kanske aldrig gjort det. För under en hälsokontroll kommer du få veta en hel del svar och även få en del tips på hur du ska må bättre eller nå högre. Personal som inte mår bra presterar inte heller bra. Ett mantra som blivit mer och mer vanligt under åren.

26 Oct 2021