Hälsa på arbetsplatsen gynnar alla

En hälsomedveten personal måste vara en önskedröm för chefen. När alla mår bra orkar de jobba bättre och får mycket mer gjort. Med en webbaserad lösning blir detta verklighet på firman.

Medarbetarsamtal är bra, för det stärker känslan av att chefen bryr sig om sin personal. Att de anställda hittar på roliga saker efter jobbet, som att gå promenader eller delta i motionslopp, är förstås sådant som också händer. Men det sker ofta sporadiskt, och det blir så att säga spridda skurar. Det är inte heller säkert att den som verkligen behöver det bryr sig om att delta i dessa aktiviteter. Det krävs en samordnad, ordentlig insats, och det finns elektroniska verktyg för att genomföra detta.

Helhetsgrepp om hälsan på jobbet

Det är många olika faktorer som spelar in när det gäller hälsa på arbetsplatsen. Hur sover du, trivs du, äter du ordentlig frukost, orkar du motionera efter jobbet och hur ser din privata situation ut? Att sova bra innebär att komma utvilad till jobbet för att klara av dagens ansträngningar. Att få tillräckligt bra mat och motion är också viktigt. Kanske tar man till sötsaker eller alkohol som stresslindring, och då kanske man behöver varva ner lite.

Vi vet allt man borde göra, men det blir inte alltid av. Med en speciell hälsoapp där alla på företaget fyller i uppgifter om sig själva, kan företagsledningen stötta varje medarbetare på ett individuellt plan. Man kan också anordna hälsofrämjande aktiviteter i företagets regi, som både får fart på den anställde och på teamkänslan.

3 Sep 2021