Företagshälsovård Halmstad ger trygghet

Att veta att man har gjort det bästa man kunnat är alltid en skön känsla, och har man ett vårdavtal med Företagshälsovård Halmstad så har man lagt en bra grund för de anställdas välmående.

Det är ingen som vill vara sjuk, men man hinner kanske inte alltid ta hand om sig på rätt sätt. Kanske man sover dåligt eller har värk i axlarna som inte går över. Så jobbar man hela dagarna och vill inte ta ledigt för att gå till vårdcentralen utan tror att det kommer att gå över.

När man inte mår bra så jobbar man inte bra heller. Det ligger i allas intresse att man håller sig frisk men det är inte alltid man vet hur. Små och medelstora företag har ibland inte resurser att arbeta med de anställdas hälsa. Men om man vänder sig till företagshälsovård i Halmstad så har de en lösning.

Företagshälsovården gör regelbundna hälsokontroller och arbetar förebyggande

Det är väldigt bra om man kan vända sig till ett och samma ställe när man behöver hälsovård. Då går det att teckna avtal med en mottagning som ger regelbundna hälsokontroller och råd om friskvård som kan förebygga ohälsa. Om det sedan skulle inträffa något så har man kontakten klar och får hjälp av någon man redan känner.

Skulle någon trots allt bli långtidssjukskriven blir företagshälsovården också ett stöd under rehabiliteringssamtalen. Då kan man lägga upp en bra återhämtningsplan tillsammans med den anställde och företaget. Att få stöd under jobbiga perioder gör att man kan komma tillbaka.

21 Nov 2021